PACTA leasing A/S
Sandbjergvej 7
2970 Hørsholm

Telefon: 44 99 42 88
Telefax: 44 99 42 87

E-mail: mail@pactaleasing.dk

Værdiansættelse

Eksempel på den regnskabsmæssige behandling af finansiel leasing i leasingtagers regnskab.

En virksomhed har indgået en finansiel leasingaftale på 7 år. Virksomhedens afskrivningspraksis er lineær afskrivning over 5 år.

Minimumsleasingydelserne er 4.000 kr. pr. år og er bagudbetalt. Leasingtager anvender således sin alternative lånerente, der eksempelvis fastsættes til 9,196%.

Nutidsværdien af minimumsleasingydelserne i ovenstående leasingaftale opgøres som følger:

NPV = (1,091967 -1) / (0,09196 x 1,091967) x 4.000,00 = 20.000,00

Nutidsværdien af minimumsleasingydelserne indregnes i leasingstagers regnskab, som et aktiv og en leasinggæld. Ovenstående værdi af aktivet giver en årlig afskrivning på 4.000.

Den regnskabsmæssige påvirkning kan herefter illustreres således:

År Ydelse Afskrivning Rente(9,196%) Omkostning Forskel i omk. Aktiv Gæld
1 4.000 4.000 1.839 5.839 -1.839 16.000 17.839
2 4.000 4.000 1.641 5.641 -1.641 12.000 15.480
3 4.000 4.000 1.424 5.424 -1.424 8.000 12.903
4 4.000 4.000 1.187 5.187 -1.187 4.000 10.090
5 4.000 4.000 928 4.928 -928 0 7.018
6 4.000 - 645 645 3.355 - 3.663
7 4.000 - 337 337 3.663 - 0
I alt 28.000 20.000 8.000 28.000 0

Som det fremgår, er der i eksemplet forskel i udviklingen i værdien af aktiv og leasinggæld, hvilket kan henføres til forskel mellem afskrivninger og afdrag (leasingydelsen fratrukket den beregnede rente). Kolonnen "Forskel i omk." illustrerer forskellen mellem resultateffekten ved behandling som finansiel leasing, hvor resultatpåvirkningen kommer ved afskrivninger og renter og operationel leasing, hvor leasingydelsen omkostningsføres løbende. Forskellen udvikler sig over leasingperioden men giver samlet 0.

Kilde: DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING i samarb. med KPMG

Du kan lade PACTA leasing lave beregningen for dig for kun kr. 100. Klik ind på vores online kundeservice her

Hvad er forskellen på leasing og leje?

Leasing er det engelske ord for leje, og der er derfor ingen forskel. På både en leasingaftale og en lejeaftale bestemmer du som kunde selv, om du ved aftalens udløb vil returnere udstyret til leasingselskabet, eller om du vil forpligte dig til at købe det til en på forhånd aftalt restværdi.